Privacybeleid - Iris Uriot

Iris Uriot

Privacy Policy 2020

De verplichte zaken rondom jouw privacy.

Iris Uriot begrijpt dat jouw privacy belangrijk is, en dat je geeft om hoe informatie online wordt gebruikt en gedeeld. We respecteren en waarderen de privacy van iedereen die onze site bezoekt en zullen alleen informatie verzamelen en gebruiken op een manier die nuttig is en op een manier die in overeenstemming is met jouw rechten en onze verplichtingen onder de wet.

Bepaalde informatie is voor ons nodig om de site goed te laten functioneren. Ook zijn gegevens nodig om bijvoorbeeld het winkelwagentje te laten werken en om producten te kunnen leveren. Als je een account aanmaakt is het bijvoorbeeld nodig dat je dit Privacybeleid leest en accepteert. Als je dit Privacybeleid niet accepteert, kan het zijn dat delen van de website niet werken of dat je geen account kunt aanmaken.

Dit beleid is van toepassing op ons gebruik van alle gegevens die door ons worden verzameld met betrekking tot jouw gebruik van onze site. Lees dit privacybeleid zorgvuldig door.

Definities en interpretatie

Termen en hun betekenis:

“Account”

Dit betekent een account dat is vereist voor toegang tot en / of gebruik van bepaalde gebieden en functies van onze site;

“Cookie”

Dit is een klein tekstbestand dat door onze site op jouw computer of apparaat wordt geplaatst wanneer je bepaalde delen van onze site bezoekt en / of wanneer je bepaalde functies van onze site gebruikt. Cookies worden door bijna alle websites gebruikt en brengen geen schade toe aan jouw systeem..

“Site”

www.irisuriot.com ;

“Nederland en de EU Cookie wet”

Dit zijn de relevante delen van de Privacy en Elektronische Communicatie (EG-richtlijn) Regulations 2003 zoals gewijzigd in 2004, 2011 en 2015; en

“We/Wij/Ons/Onze”

Betekent Iris Uriot

 1. Informatie over ons
  • Onze website, www.irisuriot.com, is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Iris Uriot & gevestigd in Nieuwe Niedorp, Nederland; bereikbaar via info@irisuriot.com.

 1. Wat dekt dit beleid
  Dit privacybeleid is alleen van toepassing op gebruik van onze site. Het is niet van toepassing op websites waarnaar wordt gelinkt vanaf onze site (ongeacht of we die links aanbieden of dat deze door andere gebruikers worden gedeeld). We hebben geen controle over hoe uw gegevens worden verzameld, opgeslagen of gebruikt door andere websites. Wij adviseren om het privacybeleid van dergelijke websites te controleren voordat je gegevens aan hen verstrekt.
 1. Welke data verzamelen we?

Sommige gegevens worden automatisch door onze site verzameld, andere gegevens worden alleen verzameld als je deze vrijwillig indient en ermee instemt dat wij de gegevens gebruiken voor de doeleinden uiteengezet in sectie 5, bijvoorbeeld wanneer je je aanmeldt voor een account. Afhankelijk van jouw gebruik van onze website, kunnen wij enkele of alle van de volgende gegevens verzamelen:

Naam;
geboortedatum; geslacht; relatiestatus;; contactgegevens zoals e-mailadressen en telefoonnummer; demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses; financiële informatie zoals naam rekeninghouder en rekeningnummer; IP-adres (automatisch verzameld); webbrowser type en versie (automatisch verzameld); besturingssysteem (automatisch verzameld); een lijst met URL’s die beginnen met een verwijzende site, jouw activiteit op onze site en de site waar je naartoe gaat (automatisch verzameld).

 1. Hoe gebruiken we de gegevens?
  • Alle persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen in overeenstemming met de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (AVG).

   Wij gebruiken gegevens om je de best mogelijke producten en diensten te leveren.

   Dit bevat:

   Verstrekken en beheren van jouw account;

   Verstrekken en beheren van jouw toegang tot onze site;

   Personaliseren en afstemmen van jouw ervaring op onze site;

   Het leveren van onze producten en diensten;

   Personaliseren en afstemmen van onze producten en diensten;

   Reageren op communicatie;

   Je e-mailen: nieuwsbrieven, meldingen etc. waar je je handmatig op hebt geabonneerd (je kunt je op elk moment afmelden of afmelden door op UNSUBSCRIBE onder aan de e-mail te klikken);

   Marktonderzoek;

    Analyse van jouw gebruik van onze site en het verzamelen van feedback om ons in staat te stellen onze site en jouw gebruikerservaring voortdurend te verbeteren.

   In sommige gevallen kan het verzamelen van gegevens een wettelijke of contractuele vereiste zijn en zullen we beperkt zijn in de producten en diensten die wij kunnen bieden zonder jouw toestemming om dergelijke gegevens te kunnen gebruiken.

   Met jouw toestemming en / of waar dit wettelijk is toegestaan, kunnen wij jouw gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden. Dit kan inhouden dat wij je per e-mail contacteren met informatie, nieuws en aanbiedingen over onze producten en diensten. We zullen je echter geen ongevraagde marketing of spam sturen en zullen alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat wij jouw rechten volledig beschermen en onze verplichtingen uit hoofde van de AVG en de privacy- en elektronische communicatie (EG-richtlijn) 2003, zoals gewijzigd naleven. in 2004, 2011 en 2015.

   Adverteerders wiens inhoud op onze site wordt weergegeven, kunnen deelnemen aan wat bekend staat als ‘behavioural advertising’: reclame die is afgestemd op jouw voorkeuren op basis van jouw activiteit. jouw activiteit wordt gecontroleerd met behulp van cookies. Je kunt jouw gegevens die op deze manier worden gebruikt, beheren en beperken door de privacy-instellingen van je webbrowser aan te passen. Houd er rekening mee dat wij geen controle hebben over de activiteiten van dergelijke adverteerders, noch over de informatie die zij verzamelen en gebruiken. Als je het gebruik van jouw gegevens op deze manier beperkt, worden de advertenties niet verwijderd, maar wordt deze minder relevant voor jouw interesses en activiteiten op onze site.

   Onder GDPR zullen wij ervoor zorgen dat jouw persoonlijke gegevens rechtmatig, eerlijk en transparant worden verwerkt, zonder dat dit jouw rechten schaadt. We zullen jouw persoonlijke gegevens alleen verwerken als ten minste een van de volgende basis van toepassing is:

   1 Je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
   2 De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij je een partij bent of om stappen te ondernemen op verzoek van jou voorafgaand aan het sluiten van een contract
   3  De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen;
   4 De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van jou of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
   5 De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag door de voor de verwerking verantwoordelijke; en / of
   6 De verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd, behalve wanneer dergelijke belangen worden geschrapt door de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen, met name wanneer de betrokkene een kind.

 1. Hoe en waar slaan we data op?
  • We bewaren jouw gegevens zolang als nodig is om deze te gebruiken zoals hierboven beschreven in sectie 5 en / of zolang als wij jouw toestemming hebben om deze te bewaren. In elk geval zullen wij jaarlijks een beoordeling uitvoeren om na te gaan of we jouw gegevens moeten bewaren. jouw gegevens worden verwijderd als we deze niet langer nodig hebben in overeenstemming met de voorwaarden van ons gegevensbewaar-beleid.

   jouw gegevens worden alleen opgeslagen in de Europese Economische Ruimte (“de EER”) (de EER bestaat uit alle EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein).

   Niettegenstaande de beveiligingsmaatregelen die Wij nemen, is het belangrijk om te onthouden dat de overdracht van gegevens via internet mogelijk niet volledig veilig is en dat je wordt geadviseerd passende voorzorgsmaatregelen te nemen bij het verzenden van gegevens via internet.

 1. Delen we jouw gegevens?
  • Wij zullen jouw gegevens nooit aan derden verkopen.

   We kunnen jouw gegevens delen met andere bedrijven in onze groep. Dit omvat onze holdingmaatschappij en haar dochterondernemingen.

   We kunnen een contract afsluiten met derden om namens jou producten en services aan je te leveren. Deze kunnen betalingsverwerking, levering van goederen, faciliteiten voor zoekmachines, reclame en marketing omvatten. In sommige gevallen hebben derden mogelijk toegang nodig tot sommige of al jouw gegevens. Indien enige van jouw gegevens voor een dergelijk doel zijn vereist, zullen Wij alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig en veilig worden behandeld en in overeenstemming met uw rechten, Onze verplichtingen en de verplichtingen van de derde volgens de wet.

   We kunnen statistieken verzamelen over het gebruik van onze site, inclusief gegevens over verkeer, gebruikspatronen, gebruikersnummers en andere informatie. Al dergelijke gegevens worden geanonimiseerd en bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie. Gegevens worden alleen gedeeld en gebruikt binnen de grenzen van de wet.

   In bepaalde omstandigheden kunnen we wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens van ons te delen, waaronder jouw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld wanneer we betrokken zijn in een gerechtelijke procedure, wanneer we voldoen aan de vereisten van wetgeving, een rechterlijk bevel of een overheidsinstantie. We hebben geen verdere toestemming van jou nodig om jouw gegevens in dergelijke omstandigheden te delen en zullen voldoen aan de wettelijk verplichte verzoeken van ons.

 1. Wat als ons bedrijf wordt overgenomen?
  • We kunnen onze activiteiten uitbreiden of verminderen en dit kan de verkoop en / of de overdracht van zeggenschap over ons bedrijf of een deel daarvan met zich meebrengen. Gegevens die door gebruikers worden verstrekt, worden, waar dit relevant is voor elk onderdeel van Ons bedrijf dat zo is overgedragen, samen met dat deel overgedragen en de nieuwe eigenaar of nieuwe controlerende partij zal, volgens de voorwaarden van dit Privacybeleid, de gegevens alleen mogen gebruiken voor de doeleinden waarvoor het oorspronkelijk door Ons werd verzameld.

   In het geval dat jouw gegevens op een dergelijke manier worden overgedragen, wordt je niet altijd van tevoren gecontacteerd en op de hoogte gebracht van de wijzigingen.

  • Hoe kun je gegevens beheren?

   Wanneer je informatie via onze site verzendt, kun je opties krijgen om Ons gebruik van gegevens te beperken. We proberen je een sterke controle te geven over Ons gebruik van jouw gegevens (inclusief de mogelijkheid om af te melden voor het ontvangen van e-mails van Ons die je kunt doen door je af te melden met behulp van de links in Onze e-mails en door jouw Account te beheren).

 1. Jouw recht om informatie achter te houden
  • Je hebt toegang tot bepaalde delen van onze website zonder enige gegevens te verstrekken. Om alle functies en functies die beschikbaar zijn op onze site te gebruiken, moet je mogelijk bepaalde gegevens verzamelen of toestaan.

   Je kunt het gebruik van cookies door jouw internetbrowser beperken.

   Je kunt toestemming voor Ons intrekken om persoonlijke gegevens te gebruiken zoals uiteengezet in sectie 5 op elk moment door contact met Ons op te nemen met behulp van de details uiteengezet in sectie 15, en Wij zullenjouw gegevens verwijderen uit onze systemen. Je erkent echter dat dit Ons vermogen om de best mogelijke producten en diensten te leveren kan beperken.

 1. Toegang tot jouw gegevens

Je hebt wettelijk het recht om een kopie te vragen van jouw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard (waar dergelijke gegevens worden bewaard). Neem voor meer informatie contact met ons op via info@irisuriot.com.

 1. Cookies

Onze site kan bepaalde first-party cookies op jouw computer of apparaat plaatsen en openen. First party-cookies zijn cookies die rechtstreeks door ons worden geplaatst en alleen door ons worden gebruikt. Wij gebruiken cookies om jouw ervaring op onze site te vergemakkelijken en te verbeteren en om onze producten en diensten te leveren en te verbeteren.

Door onze site te gebruiken, kun je ook bepaalde cookies van derden op jouw computer of apparaat ontvangen. Cookies van derden zijn die geplaatst door websites, diensten en / of andere partijen dan ons. We gebruiken cookies van derden op onze site voor promotie- en reclamediensten. Onze website maakt bovendien gebruik van analyseservices. We gebruiken Google Analytics en ActiveCampaign.

12.1 Google Analytics

Wanneer je onze website bezoekt, gebruiken we een externe partij, Google Analytics, om standaard internetloginformatie en details over gedragspatronen van bezoekers te verzamelen. We doen dit om dingen te achterhalen zoals het aantal bezoekers van de verschillende delen van de site. Deze informatie wordt alleen anoniem verwerkt. We doen of laten Google geen poging doen om de identiteit te achterhalen van iemand die onze website bezoekt.

12.2 ActiveCampaign

We gebruiken een externe processor, ActiveCampaign, om onze nieuwsbrief te bezorgen. We verzamelen statistieken over websitebezoek, e-mailopeningen en klikken met behulp van industriestandaardtechnologieën om ons te helpen controleren en verbeteren. Voor meer informatie, raden wij u aan het privacybeleid van ActiveCampaign te controleren. Als onderdeel van het registratieproces voor onze nieuwsbrief verzamelen we persoonlijke informatie die je ons gratis hebt verstrekt (meestal beperkt tot jouw naam en e-mailadres). We gebruiken die informatie om:

Informatie te sturen om je te helpen in het verbeteren van jouw zelfvertrouwen en relaties.
Contact met je op te nemen als we aanvullende informatie nodig hebben.
Om te controleren of onze gegevens correct zijn en om zo nu en dan te controleren of je tevreden en tevreden bent.
Je kunt je op ieder moment afmelden voor deze mailingen door op de link ‘Unsubscribe’ onderaan onze e-mails te klikken.

Wij verhuren of ruilen geen e-maillijsten met andere organisaties.

12.3 Facebook Pixel

Wij bewaren statistische gegevens om de effectiviteit van advertenties te vergroten.
Deze gegevens worden via een Facebook Pixel verwerkt door Facebook.
Hierdoor kunnen we onze effectiviteit meten van de advertenties die we plaatsen en kunnen wij via Facebook bekijken waar we onze website nog kunnen verbeteren.

 1. Samenvatting van uw rechten onder AVG
  Onder de AVG heb je:

Het recht om toegang te vragen tot, verwijdering of correctie van jouw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard;

het recht om te klagen bij een toezichthoudende autoriteit;

op de hoogte worden gehouden van welke gegevensverwerking plaatsvindt;

het recht om de verwerking te beperken;

het recht op gegevensportabiliteit;

bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens;

rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Om een van de voorgaande rechten af te dwingen of als je andere vragen hebt over onze site of dit privacybeleid, neem contact met ons op via de gegevens in sectie 15 hieronder.

 1. Automatische besluitvorming

14.1 In het geval dat wij persoonlijke gegevens gebruiken voor geautomatiseerde besluitvorming en die beslissingen een juridisch (of vergelijkbaar significant effect) op jou hebben, heb je het recht om tegen dergelijke beslissingen uit te dagen onder AVG, om menselijke tussenkomst te verzoeken, hun eigen standpunt en het verkrijgen van een uitleg van de beslissing van Ons.

 14.2 Het recht beschreven in paragraaf 14.1 is niet van toepassing in de volgende omstandigheden:

 De beslissing is noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen jou en ons;

 De beslissing is bij wet goedgekeurd; of

 Je hebt uitdrukkelijk toestemming gegeven.

Waar wij jouw persoonsgegevens gebruiken voor profileringsdoeleinden, is het volgende van toepassing:

Er zal duidelijke informatie worden verstrekt over de profilering, inclusief de betekenis en de waarschijnlijke gevolgen;

Er zullen geschikte wiskundige of statistische procedures worden gebruikt;

Technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om het risico van fouten tot een minimum te beperken en om dergelijke fouten gemakkelijk te kunnen corrigeren, worden geïmplementeerd; en

Alle persoonsgegevens die voor profilering worden verwerkt, moeten worden beveiligd om discriminerende effecten als gevolg van profilering te voorkomen.

 1. Contact

Als je vragen hebt over onze site of dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via info@irisuriot.com. Zorg ervoor dat jouw vraag duidelijk is, vooral als het een verzoek betreft om informatie over de gegevens die wij over jou bewaren (zoals onder sectie 11 hierboven).

 1. Aanpassingen

We kunnen dit Privacybeleid wijzigen zoals we dit van tijd tot tijd nodig achten, of zoals wettelijk vereist. Alle wijzigingen worden onmiddellijk op onze site geplaatst en u wordt geacht de voorwaarden van het privacybeleid te hebben aanvaard bij jouw eerste gebruik van onze website na de wijzigingen. We raden u aan deze pagina regelmatig te bezoeken om up-to-date te blijven.

 Iris Uriot – 2020 Alle rechten voorbehouden

Iris Uriot draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders